Si të instaloni Ibo Player Predator në Google TV

Aplikacionin Ibo Player Predator nuk mund ta gjeni për shkarkim Google Player – Android TV. Pra, për të shkarkuar atë, ju duhet ta përdorurni aplikacionin Downloader.

  1. Instaloni aplikacionin me emrin Downloader në Android TV tuaj nga Play Store (Google Play).

2. Kthehuni ne menun kryesore te TV dhe klikoni ikonën e Cilësimeve (“Settings”,”Impostazioni”,”Einstellungen” ) në Android TV tuaj dhe pastaj hyr tek opcioni APPS.

3. Nga opsionet, shkoni te Device PreferencesSecurity & Restrictions.

4. Klikoni Burime të panjohura (Unknown sources) → Aktivizoni çelësin e aplikacionin Downloader (shih foton e mëposhtme).

5. Tani, kthehuni ne menun kryesore te TV dhe hapni aplikacionin Downloader (qe keni instaluar me heret) në Android TV.

6. Prekni Allow për të pranuar lejet e ruajtjes.

7. Zgjidhni Home nga paneli i majtë dhe futni linkun (url) e shkarkimit të Ibo Player Predator:
bit.ly/ibopredator

8. Klikoni GO për të shkarkuar aplikacionin Ibo Player Predator në Android TV tuaj (Posa te klikoni GO, aplikacioni fillon te shkarkohet).

9. Pasi të shkarkohet aplikacioni, kliko Install për të instaluar aplikacionin Ibo Player Predator.

10. Hapeni aplikacionin Ibo Player Predator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *